DÖBELNDAGEN den 27 augusti, kl. 18, på Johannes kyrkogård!
Vi följde med generalen von Döbeln, för dagen i Erland Ros` skepnad - i en historisk vandring som lät oss möta några av de enastående personligheter som vilar där och ta del av deras gripande, roande och oroande öden!

Georg Carl von Döbeln
beryktad general med häftigt humör Erland Ros
Gustaf "Frippe" Fredriksson, legendarisk teaterman  - Torbjörn Lillieqvist
Edouard du Puy, äventyrlig sångare med utvisningsrekord - Andreas Ferrada Noli,
Änkefru Agata Roserius - Monika Vikdahl
Professor Trafvenfelt -
Matteus Storm

Ankefru Anckarström -
Elisabeth Goldstein
Operasång av Hannes Öberg!

Likaså underhöll Ensemblen Stockholms Fröjder!
Avslutades med historiskt tidsenligt korum vid Klockstapeln. Efteråt följande kaffestund. Kollekt till Församlingens Diakoni. Roligt att så många slöt upp!

ERLAND ROS spelar upp - söndagen den 30 augusti kl. 18.00 i Sankt Johannes kyrka i Stockholm: DÖBELN INFÖR RÄTTA!
  Om den skandalösa Hamburgaffairen av år 1813. I denna dramatiserade reading medverkar Georg Carl von Döbeln, Curt von Stedingk, Carl Johan Adlercreutz, Kornprins Carl Johan, samt General-Krigs-Rättens ledamöter Ernst von Vegesack, Krigs-Fiskal Engström, Åklagare Thurdfjaell samt unge Wilhelm von Döbeln. I rollerna syns hovpredikant em Erland Ros, Henry Wölling, Torbjörn Lillieqvist, Christofer Murray, Matteus Storm, Lars Lifvendal samt Mikael och Elisabeth Goldstein. Sextetten Stockholms Fröjder spelar. Visst blir det en underhållande rundvandring på själva kyrkogården där den eminente Erland Ros berättadar historierna om några av de personer som funnit sin sista vila där. Avslutas med korum vid Klockstapeln med kollekt.  Välkomna!

"Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009."
 Anders Dybelius har disputerat kring hur bilden av Döbeln upprätthållits och skiftat efter generalens frånfälle. I sin avhandling, framlagd vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet 2012 i november, redogör Dybelius för sin forskning. Det skall bli spännande att få ta del av denna - avhandlingen är beställd...


Vännen ERLAND ROS spelade upp - söndagen den 25 augusti kl. 18.00 i Johannes kyrka i Stockholm -   "NÄR DÖBELN MÖTTE KULNEFF". Allt fungerade som det skulle och det blev ett drama från året 1809 med förre hovpredikanten i huvudrollen och sång därtill av Hannes Öberg från Operahögskolan. I rollerna medverkade Göran Wengelin, Matteus Storm, Lars Lifvendal samt Elisabeth Goldstein. Sextetten Stockholms Fröjder spelade. Visst blev det även en underhållande rundvandring på själva kyrkogården där den eminente Erland Ros berättade historierna om några av de personer som vilar där. Avslutades med korum vid Klockstapeln med kollekt.  

 


   
   

 På väg in i trycket - tredje delen av dramat om
General von Döbeln:
Gunstlingen
Unge Cadetten Georg Carl von Döbeln beordras 1774 att eskortera den 15-åriga blivande hertiginnan av Södermanland, Hedvig Elisabet Charlotta, från Wismar till hennes bröllop i Stockholm med hertig Carl, bror till Gustaf III. Väl i Stockholm startar en serie egenartade händelser. Döbeln dras in i en räcka intriger som förändrar hans liv. Möter fägring, magisk prakt och illvilja. Hans handlande får även en livsavgörande betydelse för vissa andra personer. Utan att ana innebörden dras Georg in i frågeställningar kring det som skapar erotikens mångfald, följer sin inre röst och manövrerar instinktivt bort från andras krav på honom. Möt ett vindlande epos som rör sig kring de många fängslande gestalterna kring Georg. Till sist ställs han inför sitt livs ultimatum. Nu beror allt på om han väljer rätt - trygghet eller kärlek, ensamheten eller det farofyllda. Hans val skall komma att påverka långt fler än någon kunde ana.


Under året 2010 sista skälvande minuter kom andra delen om unge Georgs liv
från tryckeriet - General von Döbeln: Himlarännan. Bokreleasen hölls hos Sällskapet Gustafs Skål på det stämningsrika Kristinehovs malmgård på Södermalm - en plats där den Gustavianska eran aldrig slocknat. Vad kan vara lämpligare än att mötas kring en av de mest händelserika perioderna i svensk historia än just där? Boken går att beställa här på Döbelns hemsida eller ute i bokhandeln i hela Sverige; hos AdLibris, Bokia, Bokus samt i Finland, bl.a. hos Stockmans i Helsingfors.

Detta är boken om en ivrig kadetts livsvillkor i den sjudande örlogsstaden Carlskrona av år 1773. 

     

 
 


Striden Freden 1809 - Ladugårdsgärde i Stockholm
Ett historiskt återskapande av de händelser som ändrade statsskicket i två länder, Sverige och Finland, och beredde vägen för en fortsatt framväxt, sida vid sida. Under helgen den 19-20 september 2009 iscensattes ett historiskt re-enactment på Ladugårdsgärde i Stockholm. Hundratals soldater i tidsenliga uniformer drabbade samman för att visa Finska krigets förlopp. Krutrök, kanoner och kosacker! Finlands ambassadör Alec Aalto invigde, tillsammans med Per Unckel, landshövding i Stockholm. Författaren och historikern Herman Lindqvist gav en oföliknelig skildring av stämningarna kring statskuppen 1809. Erland Ros, hovpredikant mötte publiken som generalen von Döbeln och framförde Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå den 8 oktober, vilket räknas som det datum Finska kriget övergick i den fred som slutits i Fredrikshamn den 17 september. Detta nästan på dagen - och högtidlighölls på Ladugårdsgärde. 
RSMF, Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar arrangerade tillsammans med Oravais Historiska Förening. De familjer vars släkting haft befäl 1808-1809, var representerade på plats - Klingsporska släktföreningen mindes Wilhelm Mauritz Klingspor, befälhavare.  Familjen von Stedingk deltog, under ledning av Christina d`Ortrantes energiska skydd och vars Curt von Stedingk skrev under fredsavtalet. Samt familjen von Döbeln. Alla familjerna hade varsitt befälstält. Även Patrik och Richard Adlercreutz, Henrik von Vegesack samt Mariana Klingspor, född von Schwerin närvarade.  Elisabeth Goldstein var projektledare. 
Inslag i Rapport, ABC och helsida i SvD om evenemanget.Dessa två dagar fick även se hur en teaterpjäs spelades upp:

"Mina herrar, det ryktas om en statskupp!"
Under 2009 har detta utlysta Märkesår fått se sitt fokus falla på det som hände den där måndagen 13 mars 1809, då konung Gustaf IV Adolph avsattes mitt under brinnande krig, med förvirringen som uppstod då flera om makten rivaliserande kotterier berömde sig av att ha genomfört  statsvälvningen , vissa utan att ens varit närvarande. Georg Carl von Döbeln var rasande över att interna maktstrider fick företräde framför att skydda landets gränser och ta sitt ansvar för befolkningen. 

Om detta har skrivits den teaterpjäs som låter oss delta i de olika interna kontroverser som hotade att stjälpa det i praktiken splittrade riket. Alltjämt malde de blodiga krigskvarnarna för att halvera även  resten. Sverige skulle delas vid Motala ström mellan Ryssland och Danmark, Frankrikes allierade. Varför? Napoleon Bonaparte och tsar Alexander I ansåg inte att det stympade Sverige kunde fortleva som självständig nation. De fick nästan rätt. Om inte någon satt sig på tvären och egensinnigt manövrerat bort hotet och upprättat egna konventioner med fienden  - utan behörighet när Georg Carl von Döbeln tog sitt ansvar, samtidigt som han var allvarligt sjuk. Privat  befann han sig i livskris i valet mellan sina tre kvinnor. I turbulensen kring statskuppen var Döbeln mycket aktiv och det var nog tur det. Pjäsen är skriven av Elisabeth Goldstein och regisserad av Ingvar von Malmborg. I rollerna sågs Tomas Laustiola som generalen Carl Johan Adlercreutz, Henry Wölling som von Döbeln och Kerstin Wölling som Döbelns mamsell Cristina Ullström. I andra roller sågs Caroline Donath, Fred Påhlman, Fredrik Pettersson, Malva Tyllström och Ingvar von Malmborg. För musiken svarade Vilja-Louise Skough på Moraharpa och Janne Faringer på fiol. Föreställningarna fick se sitt Teatertält fyllt till sista plats!


Teatertältet på LadugårdsgärdeTomas Laustiola som general Carl Johan Adlercreutz, Henry Wölling som konung Gustaf IV Adolph och Fred Påhlman som  Jakop Cederström

 


Vilja-Louise Skough på Moraharpa och sång, Janne Faringer på gitarr 


Ensemblen tackar för applåderna

 

 
Pastorn vid Slottskyrkan, Erland Ros, som Döbelns alter ego på 
Johannes kyrkogård, deklamerar invid generalen von Döbelns grav.


Att fira frånvaron av krigshandlingar och förlust av liv - se där någonting värdefullt att högtidlighålla
I Bleckåsen, några mil nordväst om Östersund, firades den 25 juli 2009 att det är 200 år sedan generalen von Döbeln och hans norske motsvarighet, överste C.F. von Krogh, skrev under en konvention, ett stilleståndsavtal mellan Sverige och Norge, att den inträngande norska armén genast skulle bege sig åter över gränsen, då de var fullkomligt kringrända och skulle se sig besegrade. Kruxet var bara att von Döbeln bluffade - hade vare sig mannar eller ammunition nog att sätta allvar bakom hotet. Mot ryggen på en soldat skrevs stilleståndet under - att inga kringshandlingar skulle ske mellan de två länderna. JFA, Jämtlands Fält Artillerister saluterade, landshövding Britt Bohlin talade om fredens betydelse mellan människorna på bägge sidor om gränsen. DöbelnFörbundet lade ned en blomma vid minnesvården.


Bleckåsen 2009

Bleckåsen 2009

Ett djupt historieintresse för de säterier och gårdar kring trakten av det halländska Veddige präglar Bo Emanuelssons utkomna livsverk: Säterierna och adeln i Veddige. En exposé genom tid, rum, familjelycka, tragedier och processer som följer bl.a. Georg Carl von Döbelns fränder i säteriet Björkholm och Jonsjö invid Viskan. Björkholm intog en central plats i Georgs hjärta - han såg det som sitt hem efter försäljningen av barndomshemmet Stora Torpa. Mer information och beställning:  bo.emanuelsson@mbox303.swipnet.se

General von Döbeln - 1758-1820

Utställning på Murberget, Länsmuseet Västernorrland, 
27 juni-15 augusti
 
Generalen von Döbeln upprättade sitt högkvarter i residensstaden Härnösand 1809. Vad kunde vara mer passande än att ett urval av de dokument han samlade kring sig får ställas ut i det vackra Rådhus, vilket han besökte så många gånger? En del av dokumenten är av allmän historisk vikt, andra ytterst privata, några ark papper berättar om en längtan bortom krigets kärva realiteter. Utställningen invigdes av Anders Gäfvert, kommunalråd i Härnösand. 

Lär känna generalen Georg Carl von Döbeln, symbolen, myten, människan
En av de mest uppmärksammade och sympatiskt skildrade gestalterna kring finska kriget åren 1808-1809 är general Georg Carl von Döbeln,   mannen med  den intensiva blicken under det svarta pannbandet, den snillrike militärstrategen, taktiske förhandlaren, tjurskallen och lysande kvinnokarlen. Vem kan låta bli att fängslas av den mannen? Inte jag i alla fall! Men inte bara för att han är en släkting, nej, för där finns även något annat hos honom,  något både lättrört och ömhudat, obändigt och otämjt, samman med en vidöppen välvilja för människor. Sprunget  ur samma källa som den ständiga faiblessen att häckla ögontjäneri och fjäsk.  Den mest kända bilden av Döbeln har väl J.L.Runeberg skapat i sitt epos Fänrik Ståls Sägner, ett diktverk som präglat generationer av skolbarn och som många än idag kan deklamera ur, då de lärt sig Döbeln vid Jutas utantill.  Men vem var han? 

Mycket är skrivet om Döbeln, men aldrig förr har hela hans äventyrliga liv skildrats i romanens form. Detta sker just nu i en märklig romansvit, vars första del kom ur tryckpressen i december 2007.  Nu får vi lära känna honom. Komma nära. Uppleva alla de färgstarka människor han omgavs av och som storligen inverkade på hans livsbana, den, som kom att påverka en lång räcka händelser som ledde fram till det Sverige och Finland vi känner av idag.  Klicka ovan till vänster på Om romansviten!
Välkommen att ta del av ett enastående människoöde!

Elisabeth Goldstein
Författare

 

  

 

  

 

 

 
 
 

 


 

 

Nu som talbok!
General von Döbeln: Den Rosa Glipan

finns som talbok hos talboks- och punktskrifts-biblioteket (www.tpb.se). 

Konungen greps på Borggården!
Lördagen den 6 juni befann sig generalen Georg Carl von Döbeln i Slottskyrkan uti slottspredikant Erland Ros gestalt, som enligt honom själv för dagen fått permission från sin permanenta gravplats å Johannes kyrkogård - enkom för att berätta om hur kung Gustaf IV Adolphs liv gestaltat sig innan den där ödesdigra måndagen den 13 mars 1809.  Därpå förflyttade sig åskådarna till Slottets Borggård, där de förskräckta kunde bevittna hur en flyende Gustaf IV Adolph 
greps av överste Greiff (Göran Wengelin och Mikael Ingman) inför flera hundra personer. Dramatiserad historia ger oss möjlighet att få uppleva empati och förståelse.


Lyssna på på Vetenskapsradion i P1 - Döbeln, Hjältegeneral och kvinnokarl - och människa
Om Georg Carl von Döbeln och utställningen om den legendariske mannen på Vaxholms Fästnings Museum.  General von Döbeln - Symbolen, Myten, Människan. VetenskapsradionsTobias Svanelid i samspråk med utställningens curator, Elisabeth Goldstein.

Gå in på
www.sr.se, klicka på Vetenskapsradion Historia och skriv in Döbeln i sökfältet så kan Du lyssna på programmet.